Previous |  Up |  Next

Issue 5,  Volume 9, 1880 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

201-216 O stejnoplochém zobrazování dvou rovin.  Weyr, Eduard
216-222 Příspěvek ku theorii ploch rotačních.  Jung, Vilém
223-243 O plochách rozvinutelných. [IV.].  Řehořovský, Václav
243-256 Dějiny všeobecné gravitace. [III.].  Seydler, August
256-267 O sploštěnosti země.  Studnička, F. J.
267-274 O křivosti ploch.  Simonides, Jaroslav
275-279 I. Konstrukce os ellipsy, znám-li její středobod.  Tomeš, František
279-281 O rekurentním vzorci k sestrojování rovin involučních.  Weyr, Emil
281-282 Úlohy.  
282 Věstník literární.  
283-284 Zpráva o sjezdu českých lékařův a přírodozpytcův.  
[284a] Obrázky.  
 
Partner of
EuDML logo