Previous |  Up |  Next

Issue 5,  Volume 15, 1886 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

197-211 O úchylce roviny Foucaultova kyvadla.  Plch, Cornelius
211-218 O soustavách bodů a jich významu v analysi.  Lerch, Matyáš
218-224 Konstrukce tečen křivek cissoidálných.  Jeřábek, V.
224-227 Nový důkaz jisté Steinerovy věty.  Machovec, František
228-235 O kruhu devíti bodů.  Jeřábek, Václav
235-242 Úlohy.  
242-244 Sjezd professorů českých škol středních v Praze.  
[244b]-[244c] Seznam příspěvků.  
 
Partner of
EuDML logo