Previous |  Up |  Next

Issue 6,  Volume 15, 1886 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

245-253 Jak řešiti graficky rovnice stupně třetího.  Šolín, Josef
253-259 O geometrickém místě os rotací, jimiž lze převésti přimku do libovolné polohy v prostoru.  Pelíšek, Miloslav
259-266 Analytické cvičení o trojúhelníku.  Strnad, A.
266-268 O Steinerových parabolách souosých osnov konfokálních kuželoseček.  Tlučhoř, Václav
269-271 O závitnici Pascalově.  Pelíšek, Miloslav
271-275 Úloha z počtu pravděpodobnosti.  Pánek, Augustin
275-281 Drobné zprávy.  Strnad, A.
282-289 Úlohy.  
289-292 Věstník literární.  
[292a] Obrázky.  
[292d]-[292e] Seznam příspěvků.  
 
Partner of
EuDML logo