Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 17, 1888 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

97-120 O základních rovnicích theorie pružnosti.  Seydler, August
120-130 O nejnovějších pracích v oboru zářivé energie. [II.].  Theurer, Josef A.
130-131 S jakou rychlostí pohybují se molekuly plynů?.  Slavík, Jan
131-135 Drobné zprávy.  Strnad, Alois
135-139 Úlohy.  
140-144 Věstník literární.  
[144a]-[144b] Václav Šimerka [nekrolog].  
 
Partner of
EuDML logo