Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 17, 1888 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

145-158 Příspěvky k elementarné theorii elliptických integrálů. [II.].  Lerch, Matyáš
159-170 Jak lze řešiti některé číselné rovnice pouhým odmocňováním.  Kostěnec, Antonín
170-175 O dvou místech geometrických.  Jeřábek, Václav
176-178 Geometrická úloha.  Jeřábek, Antonín
178-182 Drobné zprávy.  Strnad, Alois
182-188 Úlohy.  
189-192 Věstník literární.  
 
Partner of
EuDML logo