Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 18, 1889 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

149-169 Dynamická pohádka.  Seydler, August
169-173 Logarithmický potencial o třech proměnných.  Seydler, August
173-175 Příspěvek k nauce o relativních chybách.  Hoza, František
175-176 Kolik jest průsečíků na úhlopříčnách mnohoúhelníka?.  Jarolímek, Vincenc
177-181 Druhý nástin školního výkladu Foucaultovy odchylky. [I.].  Plch, Cornelius
181-188 Blažeje Pascala: O duchu geometrickém. [I.].  Pascal, Blaise
188-200 Drobné zprávy.  Strnad, A.
200-209 Úlohy.  
210-212 Věstník literární.  
 
Partner of
EuDML logo