Previous |  Up |  Next

Issue 5,  Volume 18, 1889 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

213-217 Nový druh elektrických obrazců. [I.].  Navrátil, B.
217-224 Druhý nástin školního výkladu Foucaultovy odchylky. [II.].  Plch, Cornelius
224-230 Blažeje Pascala: O duchu geometrickém. [II.].  Guth, Jiří
230-235 Několik analytických studií o plochách mimosměrek (zborcených). [IV.].  Jung, Vilém
235-245 Sestrojení polár kuželoseček. [I.].  Novotný, Josef
245-246 Poznámka o křivkách rovinných.  Jeřábek, Václav
247-249 Kterak zacházeti s galvanickými články Leclanché-ovými.  Starý, Vácslav
249-250 Úloha ze stereometrie.  Jeřábek, Antonín
250-252 Drobné zprávy.  Šťastný, Vilém
252-265 Úlohy.  
265-272 Věstník literární.  
 
Partner of
EuDML logo