Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 21, 1892 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

65-68 O vlastnostech nekonečné řady $\varphi(x,a)=\sum^\infty_{n=1} \frac{x^n}{n-a}$.  Lerch, Matyáš
69-75 Řešení některých rovnic rozdílových.  Lerch, Matyáš
76-83 O prostoru hromosvodem chráněném.  Wimmer, Jan
83-88 Nový způsob rektifikace čáry kruhové.  Šrůtek, Jan
88-90 Poznámka o řetězcích.  Jung, Vilém
90-95 Různé věty arithmetické. [I.].  Lerch, Matyáš
95-103 Drobné zprávy.  Lerch, Matyáš
103-106 Úlohy.  
106-112 Věstník literární.  
 
Partner of
EuDML logo