Previous |  Up |  Next

Issue 5,  Volume 21, 1892 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

[193a]-202 Dr. August Seydler I. Nástin životopisný.  Strouhal, Vincenc
203-207 II. Seydler jako fysik.  Koláček, František
207-212 III. Seydler jako astronom.  Gruss, G.
212-217 IV. Závěrek.  Strouhal, Vincenc
218-231 Odvození některých vzorců z počtu integrálního.  Lerch, Matyáš
231-232 O lahvi Mariottově.  Švejcar, Vladimír
232-238 Za jakých podmínek lze vést vrcholem trojúhelníka příčku, která by byla střední měřicky úměrnou úseků, jež stanoví na protější straně.  Jelínek, Vavřinec
238 Obrácené vidmo sodíkové.  Švejcar, Vladimír
238-245 Drobné zprávy.  Strnad, Alois
245-256 Věstník literární.  
 
Partner of
EuDML logo