Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 39, 1910 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

[1a] Seznam došlých příspěvků od 16. června do 31. října 1909.  
1-7 O jednoduchém stanovení určitého integrálu omezeného.  Lerch, Matyáš
7-15 Příspěvek ku plochám šroubovým.  Procházka, Bedřich
15-25 Určení ploch šroubových, jichž totální a střední křivost vázány jsou lineární relací.  Velísek, František
25-35 Riemannova theorie o počtu prvočísel v daných mezích. [I.].  Hostinský, Bohuslav
35-36 Věta o trojúhelníku.  Zahradník, K.
36-37 Geometrický význam koefficientů rovnice kuželosečky opsané danému trojúhelníku.  Zahradník, Karel
38-45 Odpor rtuti v poli magnetickém.  Novák, Vladimír
45-55 O tak zvaných galvanomagnetických a thermomagnetických effektech a elektromotorických silách magnetisace. [I.].  Posejpal, Václav
55-61 Jak zaříditi praktická cvičení z fysiky na střední škole. [I.].  Fabinger, František
61-63 Věstník literární.  
63-64 Vypsání ceny z fondu Studničkova.  
64 Oznámení redakční, oprava.  
65-86 O poslední větě Fermatově pro $n = 4$ a pro $n = 3$.  Rychlík, Karel
87-94 Příspěvek ku geometrii trojúhelníka.  Langr, Josef
94-95 Řešení rovnice $x^3+y^3+z^3=u^3$ celými čísly.  Jandásek, Josef
95-102 O pokroku v osvětlování elektřinou. [I.].  Pietsch, Ferdinand
103-106 O ubývání teploty vzduchu do výše a obratu tepelném.  Mládek, Ferdinand
106-113 Mosaika.  Strouhal, Čeněk
113-117 Astronomická zpráva na listopad a prosinec.  
117-118 Ukázky themat z deskriptivní geometrie, daných k písemným zkouškám maturitním na českých reálkách ve šk. r. 1908-9 I.  Kálal, Josef
118-120 Úlohy.  
 
Partner of
EuDML logo