Previous |  Up |  Next

Issue 2-3,  Volume 44, 1915 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

2 Seznam došlých příspěvků a platů od 1. listopadu 1914 do 28. února 1915.  
129-141 Posmrtná oslava dvorního rady prof. Dra. Františka Koláčka.  Kučera, Bohumil
142-151 O určité ploše třetí třídy.  Jarolímek, Vincenc
151-193 O vytvoření geodetických křivek na rotačních plochách centrálních druhého stupně.  Bydžovský, Bohumil
194-198 O jistém druhu ploch translačních.  Velísek, František
199-203 Příspěvek ku ellipticko-hyperbolickému svazku kuželoseček.  Simandl, Václav
204-208 Poznámka k problému normál elipsoidu.  Kounovský, Josef
208-219 Poznámka k polaritě trojúhelníkové a čtyřstěnové.  Obešlo, Václav
219-221 Příspěvek ku vyčíslení funkce $\Gamma$.  Janko, Jaroslav
221-231 O fluorescenci par jodových.  Posejpal, Václav
232-243 Důsledky dvouvektorové theorie gravitační pro otáčenou zeměkouli.  Dittrich, Arnošt
243-253 Důsledky akusticko-dynamického principu. [I.].  Kaňka, František
253-254 Věstník literární.  
254-256 Zprávy z výboru Jednoty českých mathematiků a fysiků.  
257-268 Rozšířená věta Dandelinova.  Kounovský, Josef
268-275 O základní úloze integrálního počtu.  Hostinský, Bohuslav
275-284 Příspěvek k theorii kuželoseček.  Kálal, Josef
284-290 Příspěvek k analytické geometrii kuželoseček. [I.].  Čupr, Karel
291-320 O pohybu otáčivém.  Kučera, Bohumil
320-327 Astronomická zpráva na duben, květen a červen 1915.  
327-329 Ukázky themat z deskriptivní geometrie, daných při maturitních zkouškách na českých středních školách ve škol. roce 1913/14.  Kálal, Josef
330-336 Úlohy.  
 
Partner of
EuDML logo