Previous |  Up |  Next

Issue 2-3,  Volume 46, 1917 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

3 František Josef I. [oznámení úmrtí].  
113-121 K theorii imaginárných křivek a ploch druhého stupně.  Jarolímek, Vincenc
121-136 Poznámky o soustavě paraboloidů procházejících dvěma danýma mimoběžkama a o útvarech s nimi souvislých. [II.].  Lerch, Matyáš
136-141 O jedné ploše stupně čtvrtého.  Seifert, Ladislav
141-155 O rovnicích majících jen reálné kořeny.  Čupr, Karel
155-159 Poznámka ke kombinacím daného součtu z čísel přirozené řady číselné.  Simandl, Václav
159-170 Absolutní minimum při odrazu světla.  Hostinský, Bohuslav
170-178 O kuželosečkových plochách translačních. [II.].  Kadeřávek, František
178-185 Jednoduchý přístroj k fotografování při světle elektrickém.  Vojtěch, Vikt.
185-206 Výroba elektrických oscillací dynamo-elektrickými stroji. [II.].  Macků, B.
206-210 Technická mathematika.  List, Vladimír
211-214 Poznámka ku předcházejícímu článku.  Petr, Karel
214-220 Věstník literární.  
221-224 Zprávy z výboru Jednoty českých mathematiků a fysiků.  
224 Opravy.  
225-232 Poznámky o inversi řad a o číselných rovnicích. [I.].  Lerch, Matyáš
232-234 Elementární důkaz věty Brianchonovy a Pascalovy.  Vetter, Quido
234-243 Rozmanitosti mathematické.  Hübner, Václav
244-258 Vypočítávání obsahu šikmo seříznutého kužele. [II.].  Granát, Fr.
258-265 Roentgenologická stanice. [I.].  Teissler, Viktor
266-285 Pokroky v osvětlování elektrickém. [I.].  Pietsch, Ferdinand
285-287 Astronomická zpráva na duben, květen a červen 1917.  
287-288 Úlohy.  
 
Partner of
EuDML logo