Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 60, 1931 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Část matematická a fysikální
49-56 Jan Kepler 1571-1630.  Slouka, Hubert
57-71 O jistém theoremu vztahujícím se k problému normál křivek algebraických.  Pleskot, Antonín
72-114 O Heavisidově metodě řešení diferenciálních rovnic ve fysice.  Pavlík, Bohuslav
115-127 O absorpci gravitace.  Libický, Vladimír
128-129 Úlohy.  
130-141 Věstník literární.  
142-144 Zprávy.  
 
Příloha didakticko-metodická
Partner of
EuDML logo