Previous |  Up |  Next

Issue 6,  Volume 64, 1935 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Články a referáty
Věstník Jednoty československých matematiků a fysiků v Praze
V49-V52 Spolkový věstník.  
 
Sjezd matematiků zemí slovanských
s1-s44 Zprávy o druhém sjezdu matematiků zemí slovanských, Praha 23.-28. září 1934.  
161-162 Limite supérieure du module du produit canonique d'ordre infini.  Podtjagin, Nikolaj
163 Fonctions: 1°) bornées en chaque point d'un intervale et pourtant 2°) non bornées dans l'intervale.  Popovici, Constantin
163-164 Nouvelles intégrales de l'équation de Fredholm.  Popovici, Constantin
164-165 Formule sommatoire générale.  Raclis, Rodolphe
165-166 Sur les équations aux dérivées partielles du type parabolique à deux variables indépendantes.  Rosenblatt, Alfred
166-168 Notes sur la méthode de Legendre pour intégrer les équations linéaires aux dérivées partielles du second ordre.  Saltykow, N.
168-169 Intégration des équations linéaires aux dérivées partielles du second ordre.  Saltykow, N.
169-171 Über Poissonsche Summationsformeln.  Watson, G. N.
171-172 Sur les équations aux derivées partielles du premier ordre essentiellement non linéaires.  Ważewski, T.
172 O skoroperiodicitě funkce definované Dirichletovou řadou.  Wolf, František
173-174 Un théorème général relatif aux équations aux dérivées partielles du second ordre, linéaires et du type hyperbolique.  Zaremba, S.
175 Sur les rectractes absolus.  Borsuk, K.; Mazurkiewicz, S.
175 Sur la caractérisation topologique du plan.  Čech, Eduard
175-176 Un théorème sur l'accessibilité.  Čech, Eduard
176-177 Détermination de la classe la plus générale d'espaces vectoriels distanciés applicables vectoriellement sur l'espace concret de Hilbert.  Fréchet, Maurice
177-179 Eine Normalform für Viererzöpfe.  Fröhlich, Walter
179 Sur la métrisation de l'espace de continus péaniens.  Mazurkiewicz, S.
179-180 Über zweifach erreichbare Punkte und $\frak P$-Mengen der gemeinsamen Begrenzung von $m$ $(m>2)$ ebenen Gebieten.  Novák, Josef
180-181 Dernières recherches sur l'hypothèse du continu.  Sierpiński, Wacław
182-183 Einordnung von Lobatschewsky's Maßbestimmung in gewisse allgemeine Metrik der Jordanschen Bereiche.  Barbilian, Dan
183-187 Geometrie der Gewebe.  Blaschke, Wilhelm
187-188 Sur les courbes analytiques dans les espaces hermitiens.  Borůvka, Otakar
188-190 Sur les involutions quadratiques dans léspace à n dimensions.  Bydžovský, Bohumil
190 Über zwei-dimensionale Räume mit konstanter Krümmung und geradlinigen Extremalen.  Funk, Paul
191 Sur une transformation de la connexion $W_n$ de M. Weyl.  Hlavatý, Václav
191-192 Sur une forme des équations d'Euler.  Horák, Zdeněk
193 Sur les quatre sommets d'un ovale.  Hostinský, Bohuslav
193-194 Die loxodromische Geometrie.  Illingerová, Ludmila
194 O jistém lineárním zobrazení přímkového prostoru v množství bodových párů roviny.  Klíma, Josef
195 Über einige Abbildungsmöglichkeiten der Punkte des $R_3$ auf Kegelschnitte.  Kreutzinger, Rudolf
195-196 Kruhová geometrie v $P_3$ a přímková v $P_4$.  Mikan, Milan
197 Bemerkungen zur affinen Flächentheorie.  Rössler, Fred
197-198 Kubická varieta ve čtyřrozměrném prostoru a systémy ploch třetího stupně v prostoru trojrozměrném.  Seifert, Ladislav
198-199 Sur les lignes géodésiques et les éléments fondamentaux des courbes tracées sur une surface.  Tzénoff, Iv.
199-200 Lineární přímkový komplex jako trojrozměrná varieta.  Vyčichlo, František
201-202 Über „Symmetrien‟, welche gegenüber „Symmetrie'ínvariant‟ sind.  Winternitz, Arthur
203 Přibližné metody pro výpočet reserv pojistného.  Bílý, Josef
204 O selekčních tabulkách v invalidním pojištění.  Bulina, Jar.
204-205 Une remarque sur l'article de M. A. Guldberg: »On discontinuous frequency functions and statistical series«.  Fischer, Ota
205-207 Odvození ortogonálních polynomů ze zákona Polyova.  Fischer, Ota
207-209 Sur la méthode d'inversion en statistique mathématique.  Fogelson, S.
209-210 Sur deux relations simples entre le «coefficient» de corrélation et le «rapport» de corrélation.  Fréchet, Maurice
210-211 Sur les précisions comparées de la valeur moyenne et de la valeur médiane.  Fréchet, Maurice
211-212 Über die numerische Ermittlung von Periodizitäten.  Fuhrich, Josef
212-213 Über eine interpretative Betrachtungsweise in der Versicherungsmathematik.  Jacob, M.
213-214 O některých hodnotách důchodů pro více životů.  Lenz, V.
215 Bemerkung zum Zinsfußproblem.  Pankraz, Otomar
215-216 Die Erfordernisse des Anwartschaftsverfahrens in der Socialversicherung.  Rosmanith, Gustav
216-217 Odvození finančních systémů sociálního pojištění z diferenciální rovnice.  Schoenbaum, Emil
217-219 Teorie výstupů v sociálním pojištění.  Stránský, Jaroslav
219 Základní pojmy statistické dynamiky.  Truksa, Ladislav
220-221 Závislost pojistně-matematických hodnot na úrokové míře.  Zelenka, A.
222 O jedinosti síly a hmoty v jednotném fysikálním názoru světovém.  Bašta, Jan
222-223 Mechanisch-optische Analogie und Theorie des Elektronenmikroskops.  Glaser, Walter
223-225 Raum und Zeit in beschleunigten Bezugssystemen.  Glaser, Walter
225-226 Deformations- und Spannungszustand der achsensymmetrisch belasteten dicken Kugelschale.  Hampl, Miloslav
226-229 Sur une forme normale des solutions périodiques et des solutions séculaires.  Heinrich, Vladimír V.
229-230 Sur les équations absolues du mouvement.  Horák, Zdeněk
230-231 Principe d'Huyghens.  Hostinský, Bohuslav
231-232 Une remarque sur les fondements de la relativité.  Chwistek, Leon
232-233 Stabilisace kmitů spřažením.  Košťál, Rostislav
233 Sur les effets de la théorie de la relativité.  Maneff, G.
233-235 O geometrické metodě pro určení slunečního apexu a hvězdného vertexu.  Nechvíle, V.
235-237 Über eine neue Formulierung der statodynamischen Grundbeziehung in der Mechanik.  Obolensky, Dmitri
237-238 O funkčních rovnicích, které se vyskytují v nauce o vedení tepla.  Potoček, Jan
238-239 Sur les fondements de la Relativité restreinte.  Radojčič, Miloš
239-241 Bemerkungen zur Diracschen Theorie.  Trkal, V.
241 Zur relativistischen Mechanik.  Varicak, V.
241-242 Elektromagnetické vlny na dielektrických trubicích.  Zachoval, Ladislav
242-243 Elektromagnetische Wellen in Kabeln mit zwei Isolationsschichten.  Záviška, František
243 Sur une rotation d'une masse liquide avec un solide flottant.  Žardecki, V.
244 Přehled vývoje trigonometrie.  Brdička, Jan
244-245 J. A. Komenského neznámý rukopis o geometrii.  Čupr, Karel
245-246 Polish mathematician Adam Adamandy Kochanski (*1631 in Dobrzyniu, \dag 1700 in Ciepliach (CZ)). Materials and sources for his biography.  Dickstein, S.
246-248 Józef Naroński, matematyk i katograf polski XVII. stulecia.  Stamm, Emil
248-249 Test jako zkouška základních poznatků v matematice a deskriptivní geometrii ve vyšších třídách středních škol.  Granát, František
249-250 Náčrt dějin způsobů zobrazovacích.  Kadeřávek, František
250 K metodice deskriptivní geometrie.  Klíma, Josef
250-251 Z dějin matematiky na Slovensku 18. a 19. století.  Koutský, Karel
251 Rola szescianu w nauczaniu poczatków systematycznej stereometrji.  Matulewicz, Konstanty
251-253 Didaktika matematiky a psychotechnika.  Mládek, Ferdinand
253-254 Rozvoj úsudku na nižší střední škole.  Pícka, Vojtěch
254-255 Aplikace některých poznatků z novější psychologie na vyučování elementární algebry.  Říha, Antonín
255-256 Histoire et évolution des mathématiques.  Saltykow, N.
257-260 Aperçu sur les mathématiques en Roumaine au XX$^{\text{e}}$ siècle.  Sergescu, Petre
260-261 Sur l'organisation de l'enseignement des mathématiques en Roumanie.  Sergescu, Petre
261-262 Nomografie na střední škole.  Štěpánský, Václav
262 Psychologie základních výkonů aritmetických a počátků algebry.  Vavřinec, Josef
263-264 Matematické vědy v klášterech jezovitských na půdě republiky Československé.  Vetter, Quido
264-265 O geometrických pojednáních Bolzanových.  Vojtěch, Jan
265-266 Der Erziehungswert der Mathematik und ihre sozialselektive Bedeutung.  Vrkljan, V. S
267-272 Obsah. [Druhý sjezd matematiků zemí slovanských].  
273-288 Sur les surfaces réglées dont les courbes flecnodales sont distinctes et non planes.  Klapka, Jiří
 
Partner of
EuDML logo