Previous |  Up |  Next

Issue Suppl.,  Volume 67, 1938 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Články a referáty, vyučování
D1-D4 K řešeni $x^4-y^4=z^4-u^4$ celými čísly.  Hlaváček, Miloslav
D4-D12 Ohyb světla na ultrasonických vlnách v kapalinách.  Zachoval, Ladislav
D13-D17 Nomogramy ve Valouchových tabulkách.  Pleskot, Václav
D18-D22 K metodice goniometrických funkcí.  Lerl, Karel
D22-D26 Rozkladný elektroměrný přístroj.  Boček, František; Michal, V.
D26-D32 Příspěvek k pozorování ohybových úkazů Abbeových dalekohledem.  Šebesta, Václav
 
D33-D50 Zprávy.  
D51-D60 Literatura.  
D61-D100 Spolkový věstník.  
 
Články a referáty, vyučování
D101-D120 Úvod do transfinitní aritmetiky.  Neubauer, Miloš
D121-D137 Výbuch střely ve vzduchu. I.  Pírko, Zdeněk
D137-D142 Průmětnictví na různých typech škol.  Slavík, Bohumil
D143-D147 Výklad a demonstrace elektromagnetických kmitů a vln.  Svoboda, Antonín
D147-D152 Barkhausenův efekt.  Šoler, Kliment
 
D153-D157 Zprávy.  
D158-D162 Literatura.  
D163-D172 Spolkový věstník.  
 
Články a referáty, vyučování
D173-D177 Sférické a hyperbolické pentagramma mirificum.  Klier, Emanuel
D178-D187 Branná výchova v počtu pravděpodobnosti.  Pírko, Zdeněk
D187-D194 Metodika funkčního myšlení.  Ryšavý, Vladimír
D194-D197 Několik příkladů k branné výchově v matematice.  Setzer, Ota
D197-D200 Pokusy o interferenci a odrazu zvuku.  Procházka, Jindřich
D200-D205 Methodické poznámky k elektrostatice.  Regner, Karel
D205-D214 Katodový oscilograf v akustice.  Zahradníček, Josef
 
D215-D222 Zprávy.  
D223-D236 Literatura.  
D237-D240 Úlohy.  
D241-D243 Spolkový věstník.  
 
D291-D300 Zprávy.  
D301-D310 Literatura.  
D311-D312 Spolkový věstník.  
 
Partner of
EuDML logo