Previous |  Up |  Next

Issue Suppl.,  Volume 69, 1940 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Vyučování - zprávy - literatura

Články a referáty, vyučování
Články a referáty, vyučování
D73-D81 O pojmu pravděpodobnosti.  Pankraz, Otomar
D82-D91 O rekreační matematice.  Lerl, Karel
D91-D93 O infinitesimální počet na gymnasiích.  Svoboda, Antonín
D94-D96 Poznámka k výkladům o práci a pracovní výkonnosti.  Peřina, Alois
 
D97-D100 Zprávy.  
D101-D104 Literatura.  
D105-D108 Spolkový věstník.  
 
Články a referáty, vyučování
D109-D117 Příspěvek k teorii normál kuželoseček. [I.].  Schuster, Jan
D118-D122 Poznámka k metodice obyčejných zlomků.  Lerl, Karel
D122-D126 Ukázka písemné práce z metodiky matematiky při ustanovovací zkoušce profesorské.  Peterka, Antonín
D126-D129 Analogie v nauce o elektřině.  Jurek, Bohumil
D129-D131 Seminář pro středoškolskou fysiku.  Zahradníček, Josef
D131-D133 Z fysikální prakse.  Zahradníček, Josef
 
D134-D139 Literatura.  
D140 Spolkový věstník.  
 
Články a referáty, vyučování
D141-D161 Příspěvek k teorii normál kuželoseček. [II.].  Schuster, Jan
D161-D165 Poznámka k mému článku: O pojmu pravděpodobnosti.  Pankraz, Otomar
D165-D170 O grafickém násobení a dělení funkcí.  Pleskot, V.
D171-D172 Výběr matematického učiva na střední škole.  Dušek, František
D172-D177 Problém minimalisace učiva matematiky na střední škole.  Peterka, Antonín
D177-D179 Trojúhelník.  Peterková-Doskočilová, Milada
D179-D181 Počítání zpaměti při vyučování matematice na střední škole.  Teplý, Stanislav
D181-D184 Poznámky k osnovám matematiky.  Vavřinec, Josef
D184-D189 Minimalisace učiva v rovinné trigonometrii.  Vilímek, Václav
D190-D191 Potvrzení zákona Coulombova v magnetismu.  Bílek, Jaroslav
D191-D195 Elektronkový oscilograf.  Forejt, Jindřich
D195-D197 O početních příkladech ve fysice.  Svoboda, Antonín
D198-D205 Zákon zachování energie na střední škole.  Zahradníček, Josef
 
D206 Zprávy.  
D207-D215 Literatura.  
D216 Spolkový věstník.  
 
Partner of
EuDML logo