Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 75, 1950 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

45-50 On universal forms in finite fields.  Schwarz, Štefan
51-67 Sur les propriétés affines des correspondances.  Alda, Václav
69-78 On nearly discrete spaces.  Katětov, Miroslav
79-87 A theorem on the Lebesgue dimension.  Katětov, Miroslav
89-95 K teorii vlastní energie elektronu.  Úlehla, Ivan
97-102 Strouhalův vztah mezi rychlostí větru a výškou třecích tónů - obecný zákon fysikální.  Zahradníček, Josef; Kozumplík, František
103-111 Dynamical magnification of a seismograph excited by a shock of th from $\lambda^n e^{- \lambda \tau} \tau^n$.  Zátopek, A.
D117-D119 Sté výročí narozenin Strouhala.  Srovnal, Antonín
D119-D131 Theoretický základ Laplaceovy transformace a jejího použití v matematické fysice.  Vodička, Václav
D131-D139 O polárních křivkách prostorové kubiky.  Nádeník, Zbyněk
D140-D144 Vektorové součty v problému normál.  Setzer, Ota
D145-D151 Čtyřmi imagiárními body položiti kuželošečku podobnou dané.  Langr, Josef
D151-D154 O konstrukci paraboly, jsou-li dány její tečny a normála.  Kepr, Bořivoj
D155-D158 Experimentální studium geomagnetických prostorových gradientů jako prostředek k objasnění některých problémů geomagnetického pole.  Bouška, Jan
D158-D171 Fysika nízkých teplot. Část II: Supravodivost.  Šimon, Ivan
D171-D177 Modifikace Kilchlingovy methody pro gravitační torsní váhu registrující v pevných azimutech.  Pícha, Jan
D178-D186 Oko a optické přístroje. [I.].  Arnulf, Albert
D187-D191 O van der Waalsově stavové rovnici.  Gruber, Boris
D192-D197 Mezinárodní konference o elektronové mikroskopii.  Rozsíval, Miroslav
D198-D202 Zprávy.  
D203-D212 Literatura.  
D213-D216 Publikace československých matematiků a fysiků.  
D217-D227 Spolkový věstník.  
D228-D256 Přírůstky pražské knihovny JČMF.  
 
Partner of
EuDML logo