Previous |  Up |  Next

Issue 5,  Volume 2, 1966 (Kybernetika)

(389)-396 A syntax directed translation algorithm for ALGOL-like languages.  Vinař, Jan
(397)-415 Information transmission in the case of coding by finite automata.  Černý, Ján
(416)-422 Minimum of average conditional entropy for given minimum probability of error.  Baladová, Libuše
(423)-434 On the smoothing of a discrete random autoregressive process.  Prouza, Ludvík
(435)-439 Výsledky diagnostické práce na samočinném počítači LGP 30.  Nádvorník, P.; Votruba, A.; Houda, V.; Matějíček, V.; Drozen, V.
(440)-447 Matematický model jaterní chromoexkreční funkce.  Jirounek, P.; Brousil, J.; Raban, P.; Gregora, V.
(448)-456 K modelům jazykové komunikace.  Doležel, Lubomír; Kraus, Jiří; Průcha, Jan
(457)-467 Postavení sémantiky v generativním popisu jazyka.  Sgall, Petr
468-471 Recenze.  
472-473 Zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo