Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 24, 1979 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

181-201 Ako bol vyriešený problém štyroch farieb.  Bosák, Juraj
202-205 Nobelova cena za fyziku za objev reliktního záření.  Švestka, Jiří
205-208 Co publikovat.  Halmos, Paul R.
208-210 O Fieldsových medailích.  Veselý, Pavel
[210a] Prof. Dr. Jan Vojtěch 1879-1953 [foto].  
[210b]-[210d] Sjezdy JČSMF a JSMF - Poprad 5. - 7. 10. 1978 [obrázky].  
211-212 Britská Open University.  Šedivý, Jaroslav
212-217 Matematické hádanky.  Smullyan, R. M.
217-223 Speciální teorie relativity ve fyzice na střední škole.  Fuka, Josef
223-227 Jubilea a zprávy.  
227-235 Ze života JČSMF.  
235-240 Nové knihy.  
[240b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo