Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 25, 1980 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

181-185 Dvacet pět let výchovy jaderných a fyzikálních inženýrů.  Štoll, Ivan
185-189 Laserová termojaderná reakce.  Schmiedberger, Pavel
189-195 Generace rychlých elektronů při interakci intenzivního laserového záření s plazmatem.  Kálal, Milan
196-200 Analýza tenkých vrstev energetickými iontovými svazky.  Setvák, Martin
200-207 Integrální dozimetrické metody využívající pevné fáze.  Šeda, Josef; Musílek, Ladislav
208-217 Atomy ve svazu uniformit.  Reiterman, Jan; Rödl, Vojtěch
217-222 Diskuse o užitečnosti matematiky.  Benešová, Mária; Cirjak, Milan; Jodas, Vladimír; Medek, Václav; Parízek, Bohumír
223-227 Aplikovaná matematika v anglických školách.  Fletcher, Trevor J.
227-228 Jubilea a zprávy.  
229-239 Ze života JČSMF.  
239-240 Nové knihy.  
[240b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo