Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 42A24
References:
[1] Fischer, A.: Od funkcí periodických ke skoroperiodickým. 45 (2000), 273–283.
[2] Grattan-Guinness, I.: Aktivita v historiografii matematiky ve 20. století. 45 (2000), 47–64. MR 1769581
[3] Halmos, P.: Zpomalil se rozvoj matematiky? 2. část. 36 (1991), 305–319. MR 1146856
[4] Hersh, R., Johnová-Steinerová, V.: Návštěvou u maďarských matematiků. 40 (1995), 65–87. MR 1343441
[5] Hykšová, M.: Fraktály a objektově orientované programování. 46 (2001), 232–253.
[6] Kopáčková, A.: Nejen žákovské představy o funkcích. 47 (2002), 149–161.
[7] Netuka, I., Veselý, J.: Henri Lebesgue. (K stému výročí narození). 20 (1975), 301–307. MR 0490900
[8] Netuka, I., Veselý, J.: Sto let Baireovy věty o kategoriích. 45 (2000), 232–256.
[9] Preiss, D.: Nederivovatelné funkce. 28 (1983), 148–154. MR 0710086
[10] Zajíček, L.: Obecná teorie derivování funkcí a měr na katedře matematické analýzy MFF UK. 45 (2000), 188–207.
[11] Bochner, S.: Fourier series came first. Amer. Math. Monthly 86 (1979), 197–199. MR 0522342 | Zbl 0415.42001
[12] Coppel, W. A.: J. B. Fourier — on the occasion of his two hundredth birthday. Amer. Math. Monthly 76 (1969), 468–483. MR 0241245 | Zbl 0172.00701
[13] Paplauskas, A. B.: Trigonometričeskije rjady ot Eulera do Lebega. Nauka, Moskva 1966. MR 0225078
[14] Pinkus, A.: Weierstrass and approximation theory. J. Approx. Theory 107 (2000), 1–66. MR 1799549 | Zbl 0968.41001
[15] Sachse, M. A.: Essai historique sur la représentation d’une fonction arbitraire d’une seule variable par une série trigonométrique. Bull. Sci. Math. (2. série) 4 (1880), 43–64, 83–112.
[16] Zygmund, A.: Notes on the history of Fourier series. Studies in harmonic analysis, De Paul University, Chicago 1974, 1–19. MR 0454489
[17] Bari, N. K.: Trigonometričeskije rjady. Gosud. izdatělstvo fiziko-matematičeskoj literatury, Moskva 1961.
[18] Fourier, J. B. J.: Théorie analytique de la chaleur. Paris 1822.
[19] Hardy, G. H., Rogosiński, W. W.: Fourierovy řady. SNTL, Praha 1971. MR 0393989
[20] Jarník, V.: Integrální počet II. NČSAV, Praha 1955.
[21] Kašin, B. S., Saakjan, A. A.: Ortogonalnyje rjady. Nauka, Moskva 1984.
[22] Lebesgue, H.: Leçons sur les séries trigonométriques. Gauthier-Villars, Paris 1906.
[23] Du Bois-Reymond, P. D. G.: Ueber die Fourierschen Reihen. Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften (Göttingen) No. 21 (1873), 571–584.
[24] Du Bois-Reymond, P. D. G.: Untersuchungen über die Convergenz und Divergenz der Fourierschen Darstellungsformeln. Abhandlungen der Math.-Phys. Classe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Abt. 2, 12 (1877), 1–103. MR 0632567
[25] Du Bois-Reymond, P. D. G.: Zusätze zur Abhandlung: Untersuchungen über die Convergenz und Divergenz der Fourierschen Darstellungsformeln. Math. Ann. 10 (1876), 431–445. MR 1509896
[26] Dzjadyk, V. K.: Prostoj priměr něpreryvnoj periodičeskoj funkciji ně razlagajuščejsja v rjad Furje. Ukrajinskij mat. žurnal 17 (1965), 103–104.
[27] Fejér, L.: Sur les fonctions bornées et intégrables. Comptes rendus Acad. Sci. Paris 131 (1900), 984–987.
[28] Fejér, L.: Beispiele stetiger Funktionen mit divergenter Fourierreihe. J. Reine Angew. Math. 137 (1909), 1–5.
[29] Fejér, L.: Eine stetige Funktion, deren Fouriersche Reihe divergiert. Rendiconti di Palermo 28 (1909), 402–404.
[30] Fejér, L.: Lebesguesche Konstanten und divergente Fourierreihen. J. Reine Angew. Math. 138 (1910), 22–53.
[31] Hankel, H.: Untersuchungen über die unendliche oft oscillirenden und unstetigen Funktionen. Math. Ann. 20 (1882), 63–112. MR 1510154
[32] Lebesgue, H.: Sur les intégrales singulières. Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse (3) 1 (1909), 25–117. MR 1508308
Partner of
EuDML logo