Previous |  Up |  Next

Article

Title: Antonín Svoboda (1907–1980) — průkopník výpočetní techniky v Československu (Czech)
Title: Antonín Svoboda (1907–1980) — a pioneer of computer technics in Czechoslovakia (English)
Author: Durnová, Helena
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 52
Issue: 4
Year: 2007
Pages: 322-329
.
Category: math
.
MSC: 01A70
MSC: 68-03
.
Date available: 2010-12-11T22:25:43Z
Last updated: 2012-08-26
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/141372
.
Reference: [1] Babuška, I.: Comments on the development of computational mathematics in Czechoslovakia and the USSR.Proceedings of the ACM Conference on the History of Scientific and Numeric Computation, Princeton, N. J. 1987, 95a–95g.
Reference: [2] Černý, V., Klír, J.: Antonin Svoboda (1907–1980): Jak vznikala jedna vědecká škola.Vesmír 70 (6) (1991), 341–345. MR 0640772
Reference: [3] Jiřina, M., Korvasová, K.: Výpočetní technika.In: Folta, J., ed., Studie o technice v českých zemích 1945–1992, vol. 1, (2003), 569–585.
Reference: [4] Klír, J.: Matematické stroje.Praha, Práce 1961.
Reference: [5] Oblonský, J. G.: Eloge: Antonín Svoboda, 1907–1980.Annals of the History of Computing 2 (4) (1980), 284–298. MR 0640772
Reference: [6] Mařík, J., Vejvoda, O.: Aspirantský kolektiv v Matematickém ústavu Československé akademie věd.Časopis pro pěstování matematiky 78 (1953), 21–23.
Reference: [7] Pacner, K., Houdek, F., Koubská, L.: Čeští vědci v exilu.Karolinum 2007.
Reference: [8] Pokorná, O.: Počátky programování v Československu.In: Sborník referátů z konference 25 let počítačů ve VÚMS (Praha, 18. – 20. listopadu 1975), SNTL, Praha 1976, s. II-J-1 – II-J-3.
Reference: [9] Svoboda, A.: Z pracovní konference pořádané oddělením strojů na zpracování informací při Matematickém ústavu Československé akademie věd.Časopis pro pěstování matematiky 78 (1953), 27–30.
Reference: [10] Svoboda, A.: From Mechanical Linkages to Electronic Computers: Recollections from Czechoslovakia.In: Metropolis, N., Howlett, J., Rota, G.-C., eds., A History of Computing in the Twentieth Century, Academic Press 1980, 579–586.
Reference: [11] Valach, M.: Se Svobodou za svobodou.In: Folta, J., ed., Computing Technology Past and Future. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum — Prague studies in the History of Science and Technology, New series, Vol. 5. National Technical Museum in Prague 2001, s. 37.
Reference: [12] Vysoký, P.: Padesát let kybernetiky.Vesmír 77 (11) (1998), 626–632.
Reference: [13] Vysoký, P.: Počítače z Loretánského náměstí.Vesmír 78 (11) (1999), 632–635.
Reference: [14] Vysoký, P.: Professor Svoboda, professor Trnka and first courses on Computers at Czech Technical University.In: Folta, J., ed., 2001, Computing Technology Past and Future. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum — Prague Studies in the History of Science and Technology, New series, Vol. 5. National Technical Museum in Prague 2001, 25–35.
Reference: [15] Vysoký, P.: Počátky počítačové techniky nebyly jednoduché.Vesmír 84 (4) (2005), 192–195.
Reference: [16] Zemanek, H.: My relations to Antonín Svoboda.In: Folta, J., ed., Computing Technology Past and Future. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum — Prague studies in the History of Science and Technology, New series, Vol. 5. National Technical Museum in Prague 2001, 11–23.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_52-2007-4_7.pdf 545.9Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo