Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 56, 2011 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

[176]-186 Abelovu cenu za rok 2011 získal John Milnor.  Křížek, Michal; Markl, Martin
187-193 Objev supravodivosti.  van Delft, Dirk; Kes, Peter
194-206 Matematikové u matematických strojů.  Durnová, Helena
207-212 Dvě jubilea: 110 let Planckovy konstanty a 50 let LASERu.  Trkal, Viktor; Matějec, Vlastimil
213-227 Fourierova analýza dvojrozměrných terénních dat.  Segeth, Karel
228-237 21. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka.  Hančl, Jaroslav; Novotný, Lukáš; Šustek, Jan
238-252 Aproximace reálných čísel a příspěvek českých matematiků. (1. část).  Rucki, Pavel; Genčev, Marian; Pulcerová, Simona
252-258 Mosaika XII.  Strouhal, Čeněk
259-262 Zprávy a oznámení.  
263-264 Ze života JČMF. Jubilea.  
[264a]-[264a] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo