Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 63, 2018 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

153-174 Cesta k pojmu kompaktního operátoru.  Netuka, Ivan
175-195 Hallova věta, její aplikace a historie.  Slavík, Antonín
196-211 Základní principy navrhování experimentů.  Otava, Martin
212-225 19. sjezd JČMF v Ostravě 2018.  Šolcová, Alena
226-228 Zprávy a oznámení.  
228-230 Nové knihy.  
231-232 Ze života JČMF. Jubilea.  
[233] Směrnice pro autory.  
[234] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo