Previous |  Up |  Next

Article

Title: Algebraické identity a cirkulační matice (Czech)
Author: Bukovianský, Oliver
Language: Czech
Journal: Rozhledy matematicko-fyzikální
ISSN: 0035-9343 (print)
Volume: 95
Issue: 3
Year: 2020
Pages: 14-24
Summary lang: Czech
.
Category: math
.
Summary: Seznámíme se s algebraickou identitou $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc)$ a představíme si její důležité vlastnosti. Zejména se budeme věnovat jejímu vyjádření ve tvaru determinantu cirkulační matice (dále jen CM). Zaměříme se i na determinanty CM jiných řádů, které budeme rozkládat na součin ireducibilních polynomů s využitím pravidel pro determinanty. Dále definujeme Kroneckerův součin a zmíníme jeho souvislost s mocninami determinantů CM. V závěru je uveden pokročilejší problém týkající se koeficientů výsledných determinantů CM. (Czech)
.
Date available: 2020-11-24T13:12:14Z
Last updated: 2020-11-30
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148458
.
Reference: [1] Olšák, P.: Determinant.[online] [cit. 01.03.2020]. Dostupné z: http://petr.olsak.net/bilin/determinant4.pdf
Reference: [2] Schäcke, K.: On the Kronecker product.[online] [cit. 01.03.2020]. Dostupné z: https://www.math.uwaterloo.ca/hwolkowi/henry/reports /kronthesisschaecke04.pdf
Reference: [3] Motl, L., Zahradník, M.: Pěstujeme lineární algebru.3. vyd., Karolinum, Praha, 2002, http://matematika.cuni.cz/zahradnik-pla.html.
.

Fulltext not available (moving wall 12 months)

Partner of
EuDML logo