Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V tomto článku si na úvahách o trojúhelníku uvědomíme, že nepanuje vždy shoda např. v definicích pojmů nebo ve způsobech řešení úloh. Toto poznání je pro vzdělávací praxi důležité: žák může správně, i když netradičně, odpovědět na otázku „Co je to trojúhelník?“, mnohé úlohy můžeme řešit různými způsoby.
Summary:
In this article, when considering the triangle, we realize that there is not always a consensus, for example, in the definitions of concepts or in the ways of solving problems. This knowledge is important for educational practice: the student can correctly, albeit untraditionally, answer the question "What is a triangle?", we can solve many problems in different ways.
References:
[1] Binterová, H., Fuchs, E., Tlustý, P.: Matematika 8. Geometrie. (2009). Fraus.
[2] Cihlář, J., Zelenka, M.: Matematika 8. (1988). Pythagoras Publishing.
[3] Coxeter, H. S. M.: Introduction to Geometry. (1961). Wiley. MR 0123930
[4] Czachová, L., Hájková, V., Hromadová, J., Moravcová, V., Richter, J., Surynková, P., Šarounová, A., Šaroun, J., Šrubař, J., Štrauberová, Z., Tichý, V., Voráčová, Š.: Atlas geometrie. (2012). Academia.
[5] Čech, E.: Geometrie pro IV. třídu středních škol. (1944). JČMF.
[6] Fuchs, E., Hrubý, D.: Standardy a testové úlohy z matematiky pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. (2000). Prometheus.
[7] Hecht, T., Bero, Š., Černek, P.: Matematika pro 1. ročník gymnázií. 3. Planimetrie. (2000). Orbis Pictus Istropolitana.
[8] Herman, J., Chrápavá, V., Jančovičová, E.,, Šimša, J.: Matematika. Geometrické konstrukce. (1998). Prometheus.
[9] Herman, J., Chrápavá, V., Jančovičová, E.,, Šimša, J.: Matematika. Trojúhelníky a čtyřúhelníky. (1995). Prometheus.
[10] Herman, J., Chrápavá, V., Jančovičová, E.,, Šimša, J.: Matematika. Úvodní opakování. (1997). Prometheus.
[11] Holubář, J., Vojtěch, J.: Geometrie pro V. třídu středních škol. (1947). JČMF.
[12] Kabele, J., Janků, M., Hruša, K.: Metodický list pro učitele k učebnici matematiky pro 2. ročník ZŠ. (1976). SPN.
[13] Kuřina, F.: Ist die Definition des Dreiecks ein Didaktisches Problem?. (1970). Archimedes, 22, 54-54.
[14] Kuřina, F.: Matematika a řešení úloh. (2011). Jihočeská Univerzita.
[15] Kuřina, F.: Deset pohledů na geometrii. (1996). MÚ AVČR.
[16] Müllerová, J., Macháček, V., Kraemer, E., Brant. J.: Matematika 8. Geometrie. (2002). Kvarta.
[17] Polák, J.: Didaktika matematiky. (2014). Fraus.
[18] Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia. Planimetrie. (1993). Prometheus.
[19] Půlpán, Z., Trejbal, J.: Geometrie 8. (2009). SPN.
[20] Rosecká, Z., Míček, A.: Geometrie 8. (1999). Nová škola.
[21] Slovník školské matematiky. (1981). SPN.
[22] Šedivý, J., Lukátšová, J., Richtáriková, S., Židek, S.: Matematika pro 1. ročník gymnázia. (1977). SPN.
[23] Šofr, B.: Euklidovské geometrické konstrukce. (1976). Alfa.
[24] Švrček, J., Vanžura, J.: Geometrie trojúhelníku. (1988). SNTL.
[25] Vyšín, J.: Metodika řešení matematických úloh. (1962). SPN.
Partner of
EuDML logo