Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 28, 2020 (Učitel matematiky)

Publikováno 1.2.2021

193-193 Editorial.  Příhonská, Jana
194-207 Žáci, učitelé a Cvrček: „dělali jsme Cvrčka“ – a co dál?.  Nováková, Eva
208-221 Zkušenosti žáků a učitele s distanční výukou matematiky na gymnáziu.  Fiala, Jan
222-233 Jak to vlastně je? Trojúhelník.  Kuřina, František
234-252 Václav Hlavatý a reformy vzdělávání 1945–1948.  Kotůlek, Jan; Durnová, Helena
253-256 Dva dny s didaktikou matematiky 2020.  Prýmková, Petra; Michal, Jakub; Rožánková, Jana
 
Partner of
EuDML logo