Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V článku shrnujeme zkušenosti získané při distanční výuce matematiky na gymnáziu a komentujeme výsledky dotazníku, v němž se studenti vyjadřovali k distanční výuce v době zavřených škol.
Summary:
In the article we summarize experience gained from distance mathematics learning at the grammar school and comment the results of a questionnaire survey in which students answered questions about distance mathematics learning during the school closure.
References:
[1] Janotová, Z., Tauberová, D., Potužníková, E.: Mezinárodní šetření PIRLS 2016. Národní zpráva. ČŠI. Dostupné z https://www.csicr.cz/getattachment/6539348c-b798-4455-a494-40c4494344e6/ID_82_NZ_PIRLS_2016_elektronicka_verze_FINAL.pdf
[2] Kalhous, Z., Obst, O.: Školní didaktika. (2002). Portál.
[3] Pavlas, T., Pražáková, D., Zatloukal, T., Andrys, O., Novosák, J., Folwarczný, R., Borkovcová, I., Modráček, Z., Chovancová, K.: Vzdělávání na dálku v základních a středních školách. (2020). Tematická zpráva. ČŠI. Dostupné z https://www.csicr.cz/
[4] Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník. (2003). Portál.
Partner of
EuDML logo