Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jak to vlastně je? Trojúhelník (Czech)
Title: How is it actually? The triangle (English)
Author: Kuřina, František
Language: Czech
Journal: Učitel matematiky
ISSN: 1210-9037
Volume: 28
Issue: 4
Year: 2020
Pages: 222-233
.
Category: math
.
Summary: V tomto článku si na úvahách o trojúhelníku uvědomíme, že nepanuje vždy shoda např. v definicích pojmů nebo ve způsobech řešení úloh. Toto poznání je pro vzdělávací praxi důležité: žák může správně, i když netradičně, odpovědět na otázku „Co je to trojúhelník?“, mnohé úlohy můžeme řešit různými způsoby. (Czech)
Summary: In this article, when considering the triangle, we realize that there is not always a consensus, for example, in the definitions of concepts or in the ways of solving problems. This knowledge is important for educational practice: the student can correctly, albeit untraditionally, answer the question "What is a triangle?", we can solve many problems in different ways. (English)
.
Date available: 2021-03-25T12:42:29Z
Last updated: 2021-03-26
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148650
.
Reference: [1] Binterová, H., Fuchs, E., Tlustý, P.: Matematika 8. Geometrie.(2009). Fraus.
Reference: [2] Cihlář, J., Zelenka, M.: Matematika 8.(1988). Pythagoras Publishing.
Reference: [3] Coxeter, H. S. M.: Introduction to Geometry.(1961). Wiley. MR 0123930
Reference: [4] Czachová, L., Hájková, V., Hromadová, J., Moravcová, V., Richter, J., Surynková, P., Šarounová, A., Šaroun, J., Šrubař, J., Štrauberová, Z., Tichý, V., Voráčová, Š.: Atlas geometrie.(2012). Academia.
Reference: [5] Čech, E.: Geometrie pro IV. třídu středních škol.(1944). JČMF.
Reference: [6] Fuchs, E., Hrubý, D.: Standardy a testové úlohy z matematiky pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií.(2000). Prometheus.
Reference: [7] Hecht, T., Bero, Š., Černek, P.: Matematika pro 1. ročník gymnázií. 3. Planimetrie.(2000). Orbis Pictus Istropolitana.
Reference: [8] Herman, J., Chrápavá, V., Jančovičová, E.,, Šimša, J.: Matematika. Geometrické konstrukce.(1998). Prometheus.
Reference: [9] Herman, J., Chrápavá, V., Jančovičová, E.,, Šimša, J.: Matematika. Trojúhelníky a čtyřúhelníky.(1995). Prometheus.
Reference: [10] Herman, J., Chrápavá, V., Jančovičová, E.,, Šimša, J.: Matematika. Úvodní opakování.(1997). Prometheus.
Reference: [11] Holubář, J., Vojtěch, J.: Geometrie pro V. třídu středních škol.(1947). JČMF.
Reference: [12] Kabele, J., Janků, M., Hruša, K.: Metodický list pro učitele k učebnici matematiky pro 2. ročník ZŠ.(1976). SPN.
Reference: [13] Kuřina, F.: Ist die Definition des Dreiecks ein Didaktisches Problem?.(1970). Archimedes, 22, 54-54.
Reference: [14] Kuřina, F.: Matematika a řešení úloh.(2011). Jihočeská Univerzita.
Reference: [15] Kuřina, F.: Deset pohledů na geometrii.(1996). MÚ AVČR.
Reference: [16] Müllerová, J., Macháček, V., Kraemer, E., Brant. J.: Matematika 8. Geometrie.(2002). Kvarta.
Reference: [17] Polák, J.: Didaktika matematiky.(2014). Fraus.
Reference: [18] Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia. Planimetrie.(1993). Prometheus.
Reference: [19] Půlpán, Z., Trejbal, J.: Geometrie 8.(2009). SPN.
Reference: [20] Rosecká, Z., Míček, A.: Geometrie 8.(1999). Nová škola.
Reference: [21] : Slovník školské matematiky.(1981). SPN.
Reference: [22] Šedivý, J., Lukátšová, J., Richtáriková, S., Židek, S.: Matematika pro 1. ročník gymnázia.(1977). SPN.
Reference: [23] Šofr, B.: Euklidovské geometrické konstrukce.(1976). Alfa.
Reference: [24] Švrček, J., Vanžura, J.: Geometrie trojúhelníku.(1988). SNTL.
Reference: [25] Vyšín, J.: Metodika řešení matematických úloh.(1962). SPN.
.

Fulltext not available (moving wall 12 months)

Partner of
EuDML logo