Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 97D20, 97f50
Full entry | Fulltext not available (moving wall 12 months)      Feedback
Summary:
Autoři se zamýšlejí nad pojmem číslo a nad číselnými obory, a to z hlediska didaktického. Blíže se věnují pojmu přirozené číslo, desetinné číslo a zlomek. S oporou o učebnice diskutují o vhodnosti vymezení těchto pojmů. 
References:
[1] Bomerová, E., Michnová, J.: Matematika 1. Příručka pro učitele k 2. přepracovanému vydání učebnic. (2018). Fraus.
[2] Čapek, K.: Věci kolem nás. (1970). Československý spisovatel.
[3] Gray, E.,, Tall, D.: Duality, ambiguity, and flexibility. (1994). Journal for Research in Mathematics Education, 25(2), 116–141.
[4] Hejný, M., Jirotková, D., Slezáková, J.: Matematika 1. ročník - pracovní učebnice. (2018). H-mat, o.p.s.
[5] Hejný, M., Jirotková, D., Slezáková-Kratochvílová, J.: Matematika, 1. díl. (2007). Fraus.
[6] Hejný, M., Kuřina, F.: Dítě, škola a matematika. (2015). Portál.
[7] Hejný, M., Šalom, P.: Matematika F. (2018). H-mat.
[8] Hejný, M., Šalom, P., Hanušová, J., Sukniak, A.: Matematika EF. Příručka učitele 2. stupně a víceletých gymnázií. (2019). H-mat.
[9] Hejný, M., Šalom, P., Jirotková, D., Hanušová, J., Sukniak, A.: Matematika B. (2015a). H-mat.
[10] Hejný, M., Šalom, P., Jirotková, D., Hanušová, J., Sukniak, A., Bomerová, E.: Matematika A. (2015b). H-mat.
[11] Hejný. M.: Mechanizmus poznávacího procesu. (2004). In Hejný, M., Novotná, J., & Stehlíková, N. (Eds.), Dvacet kapitol k didaktiky matematiky (s. 23-42). PedF UK.
[12] Herman, J., Chrápavá, V., Jančovičová, E., Šimša, J.: Dělitelnost. (1994a). Prometheus.
[13] Herman, J., Chrápavá, V., Jančovičová, E., Šimša, J.: Racionální čísla. (1994b). Prometheus.
[14] Herman, J., Chrápavá, V., Jančovičová, E., Šimša, J.: Matematika. Kladná a záporná čísla. (1998). Prometheus.
[15] Hošpesová, A., Divíšek, J., Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů 1. (1996). Prometheus.
[16] Hruša, K., Dlouhý, Z., Mencl, J.: Aritmetika a algebra pro pedagogické fakulty. (1964). SPN.
[17] Jedličková, M., Krupka, P., Nechvátalová, J.: nazev. (2014). Matematika: procenta, trojčlenka. Nová škola, s.r.o.
[18] Kabele, J., Janků, M.: Stati k rozvoji pokrokových směrů ve vyučování matematice v 1. až 5. ročníku ZŠ. (1974). SPN.
[19] Kníže, G., Reitmayerová, M., Hornofová, V.: Početnice pro první ročník. (1965). SPN.
[20] Kubínová, M.: Klíč k matematice. (2005). Albatros.
[21] Kuřina, F.: Umění vidět v matematice. (1989). SPN.
[22] Kuřina, F., Půlpán, Z.: Podivuhodný svět elementární matematiky. (2006). Academia.
[23] Ma, L.: Knowing and teaching elementary mathematics. Teachers' understanding of fundamental mathematics in China and the United States. (1999). Lawrence Erlbaum Associates, Inc. MR 1543977
[24] Odvárko, O., Kadleček, J.: Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia. (2004). Prometheus.
[25] Petrmichl, F.: Obrázková početnice maličkých. (1904). Kočí.
[26] Rendl, M., Vondrová, N., Hříbková, L., Jirotková, D., Kloboučková, J., Kvasz, L., Páchová, A., Pavelková, I., Smetáčková, I., Tauchmanová, E., Žalská, J.: Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. (2013). PedF UK.
[27] Room, A.: Guinessova kniha o číslech. (1993). MF.
[28] Rosecká, Z., Růžička, J.: Dívej se a počítej. (1994). Nová škola.
[29] Singh, S.: Velká Fermatova věta. (2000). Academia.
[30] Slovník spisovné češtiny. (1978). Academia.
[31] Slovník školské matematiky. (1981). SPN.
[32] Šedivý, J.: O modernizaci školské matematiky. (1969). SNP.
[33] Vopěnka, P.: Meditace o základech vědy. (2001). Práh.
[34] Wittman, E., Müller, G.: Handbuch produktieven Rechmenübungen. (1990). Klett.
Partner of
EuDML logo