Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 00A35
Summary:
Problem solving with pictures might be an effective way to solve problems. Several examples of the use of graphical representation to solve problems are shown in the text and several pupils' strategies and approaches to solving selected problem are presented and discussed.
References:
[1] Eisenmann, P., Břehovský, J.: Vypuštění podmínky - užitečná heuristická strategie. (2013). Matematika, Fyzika, Informatika, 22(3), Praha, 183-191.
[2] Eisenmann, P., Přibyl J., Novotná J.: Tvořivě při řešení úloh ve školské matematice. (v tisku). Dva dny s didaktikou matematiky 2015.
[3] Eisenmann, P., Přibyl, J.: Analogie - užitečná heuristická strategie. (v tisku). Učitel matematiky.
Partner of
EuDML logo