Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
Lua; LuaTeX; ConTeXt; OpenType; emoji; Lua; LuaTeX; ConTeXt; OpenType; emoji
Summary:
Since the 10th International ConTeXt Meeting in 2016, ConTeXt has supported the OpenType colr and cpal tables that are used in color fonts and also to produce emoji. The article introduces emoji and uses the Microsoft's seguiemj font to show how emoji are constructed from glyphs, how emoji can be stacked into sequences, and how the palettes of a color font can be changed in ConTeXt.
Summary:
Od desátého Mezinárodního setkání uživatelů ConTeXtu v roce 2016 podporuje ConTeXt opentypové tabulky colr a cpal, které se používají v barevných písmech a také pro přípravu emoji. Článek představuje emoji a na příkladu písma seguiemj od firmy Microsoft ukazuje, jak jsou znaky emoji sestaveny, jak je lze spojovat do posloupností a jak lze v ConTeXtu upravit barevnou paletu písma.
Partner of
EuDML logo