Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
variable fonts; OpenType; ConTeXt; LuaTeX; variabilní fonty; OpenType; ConTeXt; LuaTeX
Summary:
In September 2016, variable fonts were added to the OpenType 1.8 specification, reintroducing the ideas of Knuth's METAFONT and Adobe's multiple master to mainstream font design. The article explains the relevant parts of the OpenType specification, and describes the implementation of variable fonts in ConTeXt.
Summary:
V září roku 2016 přibyly do specifikace OpenType 1.8 tzv. variabilní fonty jakožto znovuoživení myšlenek Knuthova METAFONTu a multiple master fontů od Adobe. Článek vykládá relevantní části specifikace OpenTypea popisuje implementaci variabilních fontů v ConTeXtu.
Partner of
EuDML logo