Previous |  Up |  Next

Article

Title: Blahtexml and multi-target document generation (English)
Author: Assche, Gilles Van
Language: English
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 22
Issue: 3
Year: 2012
Pages: 137-149
Summary lang: English
.
Category: informatics
.
Summary: Blahtex and Blahtexml are open-source tools for converting mathematical expressions written in the TeX syntax into MathML. This article focuses on a particular use case, where the source of a scientific document is written in XML and can be the input for a variety of output formats, ranging from LaTeX articles to documents in OpenDocument format to web pages. We show that Blahtexml can play a central role in such a context, where the author wishes to enter equations in the TeX syntax and yet enable his document for publication not only with TeX but also in MathML-based formats. (English)
Summary: Blahtex and Blahtexml jsou nástroje typu "open-source" pro koverzi matematických výrazů zapsaných syntaxí jazyka TeX do MathML. Tento článek se zaměřuje na konkrétní příklad, kde zdroj vědeckého dokumentu je zapsán v XML a může být vstupním formátem pro konverzi do celé řady formátů výstupních, od článků psaných v LaTeXu přes formát OpenDocument až po webové stránky. Ukážeme jak Blahtexml může hrát významnou roli, když autor si přeje vkládat rovnice v syntaxi TeXu, ale současně chce umožnit publikování svého dokumentu ve formátech odvozených z MathML. (Czech)
Keyword: Blahtex
Keyword: Blahtexml
Keyword: MathML
Keyword: TeX
Keyword: LaTeX
Keyword: conversion
Keyword: publishing of mathematical documents
Keyword: Blahtex
Keyword: Blahtexml
Keyword: MathML
Keyword: TeX
Keyword: LaTeX
Keyword: konverze
Keyword: publikování matematických dokumentů
DOI: 10.5300/2012-3/137
.
Date available: 2023-02-10T10:56:55Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150139
.
Reference: [1] : Mathematical Markup Language (MathML).World Wide Web Consortium. http://www.w3.org/standards/webdesign/math
Reference: [2] : Open Document Format for Office Applications (OpenDocument).Organization for the Advancement of Structured Information Standards. http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office
Reference: [3] : Extensible Markup Language (XML).World Wide Web Consortium. http://www.w3.org/standards/xml/
Reference: [4] : Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT).World Wide Web Consortium. http://www.w3.org/standards/xml/transformation
Reference: [5] : HTML & CSS.World Wide Web Consortium. http://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss
Reference: [6] : Firefox.Mozilla. http://www.firefox.com
Reference: [7] : MathPlayer plug-in.Design Science. http://www.dessci.com/en/products/mathplayer/
Reference: [8] Harvey, David, Assche, Gilles Van: Blahtex and blahtexml version 0.8 manual..
Reference: [9] Walsh, Norman: DocBook 5: The Definitive Guide.O’Reilly, 2010.
Reference: [10] Assche, Gilles Van: ExampleDoc. http://gva.noekeon.org/blahtexml/exampledoc.
Reference: [11] Wegrzanowski, Tomasz: Texvc.http://en.wikipedia.org/wiki/Texvc.
Reference: [12] : MediaWiki.Wikimedia Foundation. http://www.mediawiki.org/
Reference: [13] : Extension: Blahtex.Mediawiki. http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Blahtex
Reference: [14] : Single source publishing.Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Single_source_publishing
Reference: [15] Veillard, Daniel: The xsltproc tool.http://xmlsoft.org/XSLT/xsltproc2.html
Reference: [16] : Issue 91779.OpenOffice.org. http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=91779
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_022-2012-3_3.pdf 533.4Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo