Previous |  Up |  Next

Article

Title: Tabulky v ConTeXtu: přístupy, možnosti, algoritmy (Czech)
Title: Tables in ConTeXt: Ways, Possibilities, Algorithms (English)
Author: Hála, Tomáš
Language: Czech
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 29
Issue: 1
Year: 2019
Pages: 24-43
Summary lang: Czech
.
Category: informatics
.
Summary: Sazba tabulek trvale patří mezi obtížnější prvky při zpracování publikací. Příspěvek přináší přehled možností sazby tabulek v systému ConTeXt. Zabývá se srovnáním dostupných způsobů, starších i současných, konkrétně se jedná o prostředí table, tabulate, TABLE, xtables, srovnává jejich možnosti vzájemně i s "konkurenčním" LaTeXem. Tabulky mohou být i generovány z dat v jiném formátu, velmi často z formátu CSV. Proto se příspěvek dále zabývá i možnými přístupy tzv. databázového zpracování. Dále budou předvedeny některé jednoduché algoritmy, kterými lze snadno rozšířit stávající možnosti. Algoritmy budou prezentovány v jazyce Lua, jenž je součástí systému ConTeXt MkIV. (Czech)
Summary: In the publication process, the typesetting of tables belongs to the more complicated tasks. This paper reviews old and current ways of typesetting tables in ConTeXt (environments table, tabulate, TABLE, xtables), and compares them mutually and with the 'rival' LaTeX. Tables can be generated from other formats such as the frequently used CSV. Therefore, the paper deals also with database processing. Finally, some simple algorithms for easy extensions of the available repertoire are presented. (English)
Keyword: ConTeXt
Keyword: LaTeX
Keyword: srovnání
Keyword: sazba
Keyword: tabulky
Keyword: table
Keyword: tabulate
Keyword: TABLE
Keyword: xtables
Keyword: CSV
Keyword: ConTeXt
Keyword: LaTeX
Keyword: comparison
Keyword: typesetting
Keyword: tables
Keyword: table
Keyword: tabulate
Keyword: TABLE
Keyword: xtables
Keyword: CSV
DOI: 10.5300/2019-1-4/24
.
Date available: 2022-04-13T11:28:58Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150168
.
Reference: Egger, Willi: My Way: Use of the natural table environment.[online] [cit. 2019-06-21]. Dostupné z: http://dl.contextgarden.net/myway/NaturalTables.pdf.
Reference: Hagen, Hans: Extreme Tables: ConTeXt MkIV.2003. [online] [cit. 2016-06-21]. Dostupné z: http://www.pragma-ade.com/general/manuals/xtables-mkiv.pdf.
Reference: Hagen, Hans: Simple Spreadsheets: ConTeXt MkIV.2015. [online] [cit. 2016-07-20]. Dostupné z: http: //www.pragma-ade.nl/general/ manuals/spreadsheets-mkiv.pdf.
Reference: Hajtmar, Jaroslav: ScanCSV - Lua knihovna pro zpracování CSV souborů ConTeXtem a LuaLaTeXem.2012. Zpravodaj CSTUG. Roč. 22, č. 2, s. 76–90. ISSN 1211-6661. Dostupné z DOI: 10.5300/2012-2/76. 10.5300/2012-2/76
Reference: Hála, Jiří: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie.1999. Konvoj. ISBN 80-85615-56-8.
Reference: Hála, Jiří: LaTeX nebo ConTeXt?: První zkušenosti se sazbou ConTeXtem.2013. Zpravodaj CSTUG. Roč. 23, č. 1, s. 57–64. ISSN 1211-6661. Dostupné z DOI: 10.5300/2013-1/57. 10.5300/2013-1/57
Reference: Hála, Tomáš: Proč jsem zkusil ConTeXt.2015. In: Zborník príspevkov medzinárodnej konferencie OSSConf 2015. Žilinská univerzita v Žilině, s. 37–40. ISBN 978-80-970457-7-7.
Reference: Knuth, Donald E.: The TeXbook.1986. Addison-Wesley. ISBN 0-201-13448-9.
Reference: Korpela, Jukka: Tab Separated Values (TSV): A format for tabular data exchange. [online] [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: https://www.cs.tut.fi/~jkorpela/TSV.html.
Reference: Mahajan, Aditya: ConTeXt basics for users: Table macros.2007. TUGboat. Roč. 28, č. 3, s. 372–374.
Reference: Mahajan, Aditya: ConTeXt basics for users: Table macros II.2008. TUGboat. Roč. 29, č. 1, s. 219–222.
Reference: Miklavec, Mojca: My Way: Creating tables using CSV (comma-separated values).[online] [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://dl.contextgarden.net/myway/csv.pdf.
Reference: Otten, Ton, Hagen, Hans: Exkurze do ConTeXtu.2006. Zpravodaj CSTUG. Roč. 16, č. 2–4, s. 57–224. ISSN 1211-6661. Dostupné z DOI: 10.5300/2006-2-4/1. 10.5300/2006-2-4/1
Reference: Garden, Přispěvatelé ConTeXt: ConTeXt Garden: Modules.2017. [online] [cit. 2017-06-27]. Dostupné z: http://wiki.contextgarden.net/Modules.
Reference: Raymond, Eric Steven: The Art of Unix Programming: Chapter 5, Textuality: Data File Metaformats.[online] [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://www.catb.org/~esr/writings/taoup/html/ch05s02.html.
Reference: Rodriguez, Pablo: HandleCSV.[online] [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://www.handlecsv.tk/.
Reference: Shafranovich, Yakov: Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files.[online] [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: https://tools.ietf.org/html/rfc4180.
Reference: Talandová, Petra: Možnosti tabulkové sazby.2008. Zpravodaj CSTUG. Roč. 18, č. 3, s. 151–160. ISSN 1211-6661. Dostupné z DOI: 10.5300/2008-3/151. 10.5300/2008-3/151
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_029-2019-1_4.pdf 730.6Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo