Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 67, 2022 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

133-148 Rozšíření derivace pomocí teorie stability.  Kloud, Vojtěch
149-158 20. sjezd JČMF v Plzni 2022.  Šolcová, Alena
159-185 Humor plzeňských premonstrátských matematiků a přírodovědců.  Bečvář, Jindřich; Bečvářová, Martina
186-196 Zprávy a oznámení.  
196-198 Nové knihy.  
199-200 Jubilea.  
[201] Směrnice pro autory.  
[202] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo