Previous |  Up |  Next

Matematika v 19. století

Sborník přednášek z 15. letní školy Historie matematiky, Vyškov, 26.-30.8.1994

Series No.: 3 (Dějiny matematiky)
Contributor: Bečvář, Jindřich (editor); Fuchs, Eduard (editor)
Language: Czech
Issued by: Jednota českých matematiků a fyziků, Matematická vědecké sekce
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 1996
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-091-5
Zbl 0989.00025
MSC: 00B25, 01-06, 01A55

More info...

Table of Contents

3 Úvodní slovo. Bečvář, Jindřich; Fuchs, Eduard
5 Obsah
6-37 Několik postřehů k vývoji matematické analýzy v 19. století. Schwabik, Štefan
38-55 Bernard Bolzano a počet pravděpodobnosti. Mačák, Karel
56-81 Začiatky a formovanie základov $n$-rozmernej geometrie. Čižmár, Ján
82-87 Erlangenský program. Kolář, Ivan
88-110 Tíží projektivní geometrii nesnesitelné břemeno dějin?. Žitný, Karel; Zolotarev, Igor
111-114 František Josef Studnička a Americký klub dam. Němcová, Martina
115-119 František Josef Studnička a Bernard Bolzano. Němcová, Martina
121-122 Jaroslav Šedivý, zakladatel letních škol z historie matematiky. Bečvář, Jindřich; Fuchs, Eduard
123-139 Historie letních škol z historie matematiky. Bečvář, Jindřich
 
Partner of
EuDML logo