Previous |  Up |  Next

Jan Vilém Pexider (1874–1914)

Series No.: 5 (Dějiny matematiky)
Contributor: Bečvář, Jindřich (editor)
Language: Czech
Issued by: Matematická vědecká sekce JČMF
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 1997
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-044-6
MR1935794 | Zbl 0989.00008
MSC: 00B15, 01-06, 01A55, 01A70, 26-03, 91B30

More info...

Table of Contents

[1]-[2] [Titulní stránky]
3-4 Úvodní slovo. Bečvář, Jindřich
5-5 Obsah
6-35 Jan Vilém Pexider. Bečvář, Jindřich
36-44 Pexiderovy matematické publikace. Schwabik, Štefan
45-50 Pexiderovy práce z pojistné matematiky. Cipra, Tomáš
51-60 Pexiderova rovnice. Netuka, Ivan
61-64 O malém experimentu se jménem Pexider. Veselý, Jiří
65-66 Pokračování experimentu
67-68 Závěrečné slovo
69-69 Přílohy
71-81 Seznam publikací Jana Viléma Pexidera. Bečvář, Jindřich
82-83 Neúčast české vědy v mezinárodní organisaci vědecké práce. Pexider, Jan Vilém
84-85 Rektor Woker o universitě v Praze a v Bernu. Pexider, Jan Vilém
86-88 Zbytek inkvisice. Pexider, Jan Vilém
89-89 Seznam reprodukovaných dokumentů
90-109 Reprodukované dokumenty
[110]-[114] [Závěrečné stránky]
 
Partner of
EuDML logo