Previous |  Up |  Next

Počátky počtu pravděpodobnosti

Series No.: 9 (Dějiny matematiky)
Creator: Mačák, Karel
Language: Czech
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 1997
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-089-6
MR1881824 | Zbl 1076.01014
MSC: 01A05, 01A45, 01A50, 60-03

More info...

Partner of
EuDML logo