Previous |  Up |  Next

Otakar Borůvka a diferenciální rovnice

Creator: Šarmanová, Petra
Language: Czech
Publisher: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Place: Brno, 1998

Partner of
EuDML logo