Previous |  Up |  Next

Obyčejné diferenciální rovnice

Creator: Kurzweil, Jaroslav
Language: Czech
Publisher: SNTL - Nakladatelství technické literatury
Place: Praha, 1978
Printer: Polygrafia n. p. závod 6, Prometheus, Praha 8


MSC: 34-01

More info...

Partner of
EuDML logo