Previous |  Up |  Next

Archimédés

Několik pohledů do jeho života a díla

Series No.: 54 (Dějiny matematiky)
Creator: Halas, Zdeněk (editor); Bečvář, Jindřich; Bečvářová, Martina; Halas, Zdeněk; Bártlová, Tereza; Moravcová, Vlasta
Language: Czech
Publisher: MATFYZPRESS, Vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty v Praze
Place: Praha, 2012
Printer: Matfyzpress
ISBN: 978-80-7378-228-3

MSC: 01A20, 01A70

More info...

Book: pdficon PDF (33.14 MB)

Table of Contents

[1]-[2] [Titulní stránky]
[3]-4 Úvodní slovo. Halas, Zdeněk
5-[6] Obsah
9-[22] Archimédés – život a dílo. Bečvář, Jindřich
23-42 Recepce Archimédova díla v Evropě a v Českých zemích. Bečvářová, Martina
45-[54] Měření kruhu. Bečvář, Jindřich
55-[62] Pískový počet. Bečvář, Jindřich
63-68 Metoda. Halas, Zdeněk
69-[88] Polopravidelná tělesa. Moravcová, Vlasta
89-98 Stomachion. Halas, Zdeněk
99-[108] Archimedova úloha o dobytku. Bártlová, Tereza
111-[124] Výpočty odmocnin ve starověku. Bečvář, Jindřich
127-132 Literatura
133-135 Rejstřík
[136]-[136] Seznam autorů
[137]-[142] Vyobrazení Archimeda
[143]-[148] [Závěrečné stránky]
 
Partner of
EuDML logo