Previous |  Up |  Next

Historie matematické lingvistiky

Series No.: 53 (Dějiny matematiky)
Creator: Sedlačíková, Blanka
Language: Czech
Publisher: Akademické nakladatelství CERM v Brně
Place: Brno, 2012
ISBN: ISBN 978-80-7204-815-1

MSC: 01A60, 91F20

More info...

Partner of
EuDML logo