Previous |  Up |  Next

O rovnicích

Series No.: 1 (Cesta k vědění)
Creator: Schwarz, Štefan
Language: Czech, Czech
Issued by: Jednota českých matematiků a fysiků v Praze
Publisher: Jednota českých matematiků a fysiků v Praze
Place: Praha, 1940
Printer: Prometheus

MSC: 12E12, 97h30

Partner of
EuDML logo