Previous |  Up |  Next

O metodách rovinných konstrukcí

Series No.: 4 (Cesta k vědění)
Creator: Holubář, Josef
Language: Czech
Publisher: Jednota českých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1940
Printer: Knihtiskárna Prometheus

MSC: 51M15, 97G40

More info...

Partner of
EuDML logo