Previous |  Up |  Next

Imaginární elementy v geometrii

Series No.: 10 (Cesta k vědění)
Creator: Seifert, Ladislav
Language: Czech
Issued by: Jednota českých matematiků a fyziků
Publisher: Jednota českých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1941
Printer: Prometheus

MSC: 51M05

Partner of
EuDML logo