Previous |  Up |  Next

Spojnicové nomogramy

Series No.: 12 (Cesta k vědění)
Creator: Pleskot, Václav
Language: Czech
Issued by: Jednota českých matematiků a fyziků
Publisher: Jednota českých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1941
Printer: Prometheus

MSC: 65S05

Book: pdficon PDF (16.56 MB)

Table of Contents

Partner of
EuDML logo