Previous |  Up |  Next

Jak vytváří statistika obrazy světa a života. I. díl

Series No.: 22 (Cesta k vědění)
Creator: Janko, Jaroslav
Language: Czech
Issued by: Jednota českých matematiků a fysiků
Publisher: Jednota českých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1942
Printer: Prometheus

MSC: 62-01, 97K70

Related monographs:

Partner of
EuDML logo