Previous |  Up |  Next

Jak se studují geometrické útvary v prostoru. II. část

Series No.: 23 (Cesta k vědění)
Creator: Klapka, Jiří
Language: Czech
Issued by: Jednota českých matematiků a fysiků
Publisher: Jednota českých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1942
Printer: Prometheus

MSC: 51N20

More info...


Related monographs:

Partner of
EuDML logo