Previous |  Up |  Next

O mnohoúhelnících a mnohostěnech

Series No.: 33 (Cesta k vědění)
Creator: Hostinský, Bohuslav
Language: Czech
Issued by: Jednota československých matematiků a fysiků
Publisher: Jednota československých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1947
Printer: Knihtiskárna Prometheus v Praze VIII

MSC: 51-01

Partner of
EuDML logo